رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد:

پیشتازی شهر یزد در تخلفات ساختمانی در کشور

شهر یزد در میزان تخلفات ساختمانی در کشور پیشتاز است و درصد بالایی از ساخت و سازها بدون پروانه هستند.

به گزارش یزدی نیوزمحسن عباسی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تخلفات ساختمانی گفت: متاسفانه شهر یزد در میزان تخلفات ساختمانی در کشور پیشتاز است و درصد بالایی از ساخت و سازها بدون پروانه هستند.
عباسی تصریح کرد: این امر باعث شده ساختمان های بخش جدید شهر به لحاظ سیما و منظر و حتی ایمنی فقیر و ضعیف باشند، چیزی که دون شان این شهر اصیل و تاریخی می باشد.
وی ضعف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی را یادآور شد واظهارداشت: یکی از دستگاه های مقصر در این زمینه شهرداری بوده که با اینکه قانون گذار اختیارات خوبی به او داده است، تاکنون نتوانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند و با تساهل و تسامح برخورد کرده و حق مسلم شهروندان که داشتن شهری زیباست، مغفول واقع شده است.
رئیس کمیسیون عمران از عزم جدی شورای شهر خبر داد و افزود: در این راستا شورای شهر و شهرداری یزد عزم جدی دارند تا جبران مافات نمایند و با متخلفان ساختمانی برخورد کنند و از حقوق شهروندی در این زمینه صیانت و دفاع نمایند.
وی اضافه کرد: همزمان کارهای فرهنگی، آگاهی بخشی و ارائه بسته های تشویقی در این زمینه در دست انجام است و همینطور فرایند اخذ پروانه در حال بررسی می باشد تا در حد امکان تسهیل و مکانیزه شود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..