پرداخت تسهیلات به کار آفرینان روستائی در تفت

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل امورروستایی استانداری درنشست جمعی ازمدیران شهرستان تفت ازپرداخت دوازده هزارمیلیاردتومان تسهیلات کم بهره ازمحل صندوق توسعه ملی به کارآفرینان درمناطق روستایی وشهرهای زیزده هزارنفردراستان خبرداد
یارمند: افزوداین تسهیلات به کارآفرینان ۱۱۲۱روستای جامعه حدف دراستان و ۹شهرزیرده هزارنفرپرداخت خواهدشد
وی  اشاره کرد :  حدود۳۵۰روستای شهرستان تفت  با دریافت تسهیلات دراجرای  طرحهای اقتصادمقاومتی مشارکت  دارند .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..