رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد:

وضعیت اشتغال قشر تحصیل‌کرده استان یزد رضایت‌بخش نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به اینکه بیشترین بیکاری در استان در قشر تحصیل‌کرده هستند، گفت: بیشترین شغل ایجادشده در بخش خدمات و صنعت استان صورت گرفته است.

به گزارش یزدی نیوزحمیدرضا نصیری زاده  در نشست هماهنگی تیم اقتصادی استان یزد با اشاره به اینکه بیشترین بیکاران در استان در قشر تحصیل‌کرده هستند، گفت: وضعیت اشتغال در قشر تحصیل‌کرده استان رضایت‌بخش نیست به همین دلیل نگرش ما باید به سمتی رود تا برای قشر تحصیل رده جامعه ایجاد شغل شود.

وی بابیان اینکه نرخ مشارکت استان بر اساس سرشماری سال گذشته بیشتر از متوسط کشوری است، افزود: استان یزد از سال ۸۴ نرخ مشارکت استان ۴۵/۳ بوده است که این آمار در کشور ۴۱ بوده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت استان در سال ۹۵ به ۴۸ دهم درصد و در کشور به ۳۲/۴ دهم درصد رسیده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص نرخ بیکاری استان یزد، اظهار داشت: از سال ۸۴ الی ۹۴ نرخ بیکاری استان پایین‌تر از متوسط کشوری بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۸۴ نرخ بیکاری استان ۸ درصد بوده است و متوسط کشوری ۱۱/۵ درصد بوده است و برای سال ۹۴ نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد بوده است و نرخ بیکاری در استان یزد برای اولین بار به ۱۱/۲ درصد رسیده است؛ در صورتی این آمار در سال ۹۵ در کشور ۱۲/۴  و در استان به ۱۲/۸ رسیده است و به همین دلیل استان یزد در دومین سال پیاپی نرخ بیکاری استان بیشتر از متوسط کشوری شده است.

نصیری زاده با اشاره به نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت، تصریح کرد: در سال ۸۴ نرخ بیکاری زنان استان ۱۱/۹  و نرخ بیکاری مردان ۶/۹ درصد بوده است و در سال ۹۵ نرخ بیکاری مردان استان به ۹ درصد رسیده است و نرخ بیکاری زنان به ۲۷ درصد افزایش‌یافته است که گویای این است که تمایل زنان در اشتغال بیشتر از مردان است و به همین دلیل باید شغلی ایجاد شود که متناسب با زنان باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: جمعیت استان یزد بر اساس سرشماری سال ۹۵ یک‌میلیون و ۱۳۸ هزار ۵۳۳ نفر بوده است که جمعیت ۱۰ ساله آن‌که ملاک اشتغال هستند ۹۱۶ هزار نفر است که از تعداد جمعیت ۵۴۱ هزار نفر جمعیت غیرفعال و ۳۷۰ هزار نفر آن‌ها را جمعیت فعال اقتصادی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در استان یزد ۳۲۵ هزار نفر را جمعیت شاغل تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: تعداد بیکاران استان یزد بر اساس سرشماری سال گذشته ۴۴ هزار و ۸۱۳ نفر بوده است که باید برای این جمعیت بیکار شغل ایجاد شود که از این جمعیت ۲۳ هزار و ۵۷ نفر آن‌ها مرد و ۲۱ هزار و ۷۵۶ نفر آن‌ها زن بوده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به برآورد تعداد شاغلان استان در سال گذشته، تأکید کرد: در استان ۳/ ۸ درصد در بخش کشاورزی، ۴۵/۴  درصد در بخش صنعت و ۴۶/۳ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند؛ به همین دلیل بیشترین شغل ایجادشده در بخش خدمات و صنعت صورت گرفته است.

نصیری زاده در خصوص نرخ بیکاری شهرستان‌های استان بر اساس سرشماری سال گذشته، اضافه کرد: شهرستان میبد با ۹/۲ پایین‌ترین نرخ بیکاری را در سطح استان داشته است و نرخ بیکاری در شهرستان مهریز ۹/۴، در شهرستان بافق ۹/۶، در اشکذر ۹/۷، در اردکان ۱۰/۷و در استان ۱۲/۱ درصد بوده است و همچنین نرخ بیکاری در شهرستان تفت ۱۲/۷ بوده است که از متوسط کشوری بالاتر است.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان یزد بیشترین تعداد بیکاری را دارد، عنوان کرد: در شهرستان یزد ۲۶ هزار و ۶۱۳ نفر بیکار وجود دارد درصورتی‌که در شهرستان اردکان هزار و ۷۲۴ نفر بیکار هستند و در شهرستان میبد این آمار دو هزار و ۹۲۲ و در شهرستان بهاباد این آمار ۹۲۲ نفر است؛ لذا اگر ما خواستار ایجاد شغل هستیم باید بر اساس بیکاری هر شهرستان صورت گیرد.

این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود در خصوص سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی در سال گذشته، ادامه داد: در استان ۳۰ درصد از مجموع بیکاران استان از سطح سواد متوسطه و دیپلم هستند و ۴۰ درصد بیکاران استان از تحصیلات عالیه هستند که این آمار در راهنمایی ۱۱ درصد و در ابتدایی ۱۲ درصد است و ۶ درصد بیکاران استان از قشر بی‌سواد جامعه هستند.

فارس

بخش نظردهی بسته شده است..