برای دومین سال متوالی:

آغاز خاموشی چاه‌های کشاورزی در استان یزد

برای دومین سال متوالی در فصل زمستان موتور برق ۲هزار و ۲۸۰حلقه چاه آب‌های کشاورزی طبق تقویم زمانبندی شده برای مدتی معین در استان خاموش می‌شود.

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در ابرکوه گفت: برای دومین سال متوالی در فصل زمستان موتور برق ۲هزار و ۲۸۰حلقه چاه آب های کشاورزی طبق تقویم زمانبندی شده برای مدتی معین در استان خاموش می شود.
محمدمهدی جوادیانزاده افزود: در طرح ۴۵ روزه  تمامی چاه های آب کشاورزی در استان خاموش خواهد شد .
وی تاکید کرد: در اجرای طرح خاموشی چاه های کشاورزی در زمستان سال۱۳۹۵ با همکاری کشاورزان، ۴۴میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شد که این امر در بلند مدت در تعادل بخشی میزان افت مخازن زیر زمینی موثر است.
جوادیان زاده با اشاره به اینکه از سه هزار و ۸۷۳حلقه چاه، ۲هزار و ۲۸۰حلقه آن مربوط به کشاورزی است، یادآور شد: آب استحصالی ۲هزار و ۶۳۰رشته قنات و ۳۸۷دهنه چشمه نیز در بخش کشاورزی استفاده می شود.
 وی  بیان اینکه بهترین روش آبیاری در بخش کشاورزی یزد با توجه به کمبود این ماده حیاتی با ارزش اقتصادی بالا، اجرای طرح های آبیاری نوین بارانی و قطره ای است، یادآور شد: ۸۲درصد آب استحصالی استان در بخش کشاورزی، ۱۱درصد در بخش شرب و بهداشت بقیه در حوزه صنعت مصرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد یکی از مهمترین راه های مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی را اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند  اعلام  کرد و گفت: تاکنون یک هزار و ۳۱۷حلقه چاه کشاورزی و ۱۸۴حلقه چاه صنعتی به نصب کنتور هوشمند در استان مجهز شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..