خاموشی دو هزار حلقه چاه در استان یزد

برای دومین سال متوالی در فصل زمستان موتور برق 2هزار و 280حلقه چاه آب های کشاورزی طبق تقویم زمانبندی شده برای مدتی معین در استان خاموش می شود.

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در ابرکوه گفت: برای دومین سال متوالی در فصل زمستان موتور برق ۲هزار و ۲۸۰حلقه چاه آب های کشاورزی طبق تقویم زمانبندی شده برای مدتی معین در استان خاموش می شود.

محمدمهدی جوادیانزاده افزود: در طرح ۴۵ روزه  تمامی چاه های آب کشاورزی در استان خاموش خواهد شد  وی  با تاکید بر لزوم برداشت هر بهره بردار به اندازه سهم واقعی هر مشترک تصریح کرد: در اجرای طرح خاموشی چاه های کشاورزی در زمستان سال ۱۳۹۵ با همکاری کشاورزان، ۴۴ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد که این امر در بلند مدت در تعادل بخشی میزان افت مخازن زیر زمینی موثر است.
وی  اشاره کرد : موضوع کم آبی باید دغدغه تمام افراد جامعه به خصوص ارگان های ذیربط باشد تا بتوان با شرایط موجود ادامه حیات در استان را حفظ کرد.
جوادیان زاده  با اشاره به اینکه از سه هزار و ۸۷۳ حلقه چاه ، ۲هزار و ۲۸۰حلقه آن مربوط به کشاورزی است، یادآور شد: آب استحصالی ۲هزار و ۶۳۰ رشته قنات و ۳۸۷ دهنه چشمه نیز در بخش کشاورزی استفاده می شود.  وی  بیان اینکه بهترین روش آبیاری در بخش کشاورزی یزد با توجه به کمبود این ماده حیاتی با ارزش اقتصادی بالا، اجرای طرح های آبیاری نوین بارانی و قطره ای است، یادآور شد: ۸۲ درصد آب استحصالی استان در بخش کشاورزی ، ۱۱درصد در بخش شرب و بهداشت بقیه در حوزه صنعت مصرف می شود.
جوادیان زاده ادامه داد: با توجه به تداوم ۲ دهه خشکسالی، کاهش میزان بارش ها و تبعات ناشی از بی آبی و کم آبی باعث افت سطح آب مستمر دشت های استان شده از ۱۹دشت حدود ۱۴ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.
جوادیان زاده به کشاورزان یزدی توصیه کرد: برای جلوگیری از تشدید بحران کم آبی و بی آبی در استان از توسعه کاشت محصولات کشاورزی پر آبخواه و غیر اقتصادی پرهیز کنند و کاشت محصول کم آبخواه با ارزش افزوده بالا نظیر پسته ، زعفران و محصول گلخانه ای را در دستور کار قرار دهند .
وی یکی از مهمترین راه های مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی را اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون یک هزار و ۳۱۷ حلقه چاه کشاورزی و ۱۸۴ حلقه چاه صنعتی به نصب کنتور هوشمند در استان مجهز شده است. 
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..