برای سرو ابرکوه:

جدیدترین اقدامات حفاظتی برای حفظ پیرترین درخت ایران

معاون حفاظت محیط زیست استان یزد از اقدامات حفاظتی به منظور حفظ سرو ابرکوه کهنسالترین موجود زنده ایران و یکی از سه درخت پیر جهان خبر داد.

به گزارش یزدی نیوزاکبری در مورد فعالیت های حفاظتی از این درخت تنومند گفت: در راستای حفظ سلامت این موجود سرسبز بزرگترین جراحی ترمیمی خاورمیانه که حاصل مطالعات کارشناسان و حتی دانشمندان بین المللی بود روی تنه این درخت انجام شدکه در کاهش آسیب های وارد شده به تنه این درخت بسیار موفق بود.
اکبری در ادامه افزود: وضعیت فعلی این درخت در مقایسه با ده سال قبل بسیار مطلوب ارزیابی می شود.
رئیس اداره محیط زیست ابرکوه هم ساخت وساز های اخیر در اطراف این درخت را نگران کننده دانست.
تیموری افزود: خوشبختانه با تشکیل کارگروهی فضای اصلی به محوطه سرو بازگردانده شدتا این درخت همچنان سرسبز و تنومند به بقای خود ادامه دهد.
به گفته رئیس اداره طبیعی محیط زیست یزد سرو کنهسال ابرکوه تنها اثر طبیعی و ملی استان یزد است که در سال۱۳۸۲ جزء مناطق چهارگانه محیط زیست استان یزد قرار گرفته است.
حبیبی پور سن این موجود زیبا را بیش از ۴هزار سال تخمین زد و ارتفاع حدود۲۵متر،۳.۱۷ قطر بدنه و ۱۴متر قطر تاج را از مشخصات دیگر این کهن درخت برشمرد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..