درجلسه ای با اعضای شورای شهر:

نظررئیس‌جمهور درباره عضو معلق زرتشتی شورای شهر یزد

رییس جمهوری با بیان اینکه در انجام وظایف قانونی و عمل به وعده‌ها، تردید نخواهم کرد، گفت:در مورد هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، باید بر مبنای قانون اساسی و حقوق شهروندی عمل شود.

به گزارش یزدی نیوزحسن روحانی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران در مورد مشکل پیش آمده برای هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، تصریح کرد: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.وی گفت:در انجام وظایف قانونی و عمل به وعده‌هایی که به مردم داده‌ام، هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..