منابع آبی کارست استان یزد شناسایی و تحلیل می‌شوند

به گزارش یزدی نیوزاتاق آب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشستی با حضور «حمیدرضا نصیری زاده» رییس این سازمان، معاونان و کارشناسان حوزه آب، پس از توضیحات ارائه شده از سوی مشاور، با اجرای طرح پژوهشی شناسایی و تحلیل منابع آب کارست (Karst)   استان موافقت کرد.

 سفره یا آب‌خوان کارستی یکی از منابع تجدیدپذیر آبی محسوب می‌شود. سنگ‌هایﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ به علت داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ، ﺳﻨﮓ‌ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻔﺮه‌ﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺘﯽ بشمار می‌آید به طوری که در سنگ‌های کربناته ﺣﻔﺮه‌ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و درز و ﺷﮑﺎف‌ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

منابع آب کارستی عموماً کیفیت بالاتری نسبت به سایر منابع آبی دارند و از این لحاظ به عنوان منابع مهم و استراتژیک در تامین منابع شرب به حساب می‌آید.

در این سازندهای کربناته، پدیده انحلال باعث ایجاد خلل و فرج ثانویه و مجاری انحلالی شده و به همین دلیل این قبیل مناطق در زمره مناطق کارستی قرار می‌گیرند. این در حالی است که نواحی جنوب و غرب تفت، جنوب و غرب بهادران، شرق و غرب مهریز، شرق بافق، اطراف بهاباد و اطراف اردکان دارای سازندهای آهکی وسیعی هستند.

در این باره نیز چندین چشمه کارستی کوچک و بزرگ نیز در منطقه تفت و مهریز مشاهده می‌شود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به چشمه تامهر و غربالبیز اشاره کرد.

البته بخشی از این آب‌ها با ورود به داخل آبرفت‌ها کیفیت خود را از دست می‌دهند و بخش دیگر هم ممکن است از طریق گسل‌ها و یا مجاری انحلالی عمیق به مناطق دور دست تخلیه شوند و از دسترس منطقه خارج شوند .

 

هواشناسی و هیدرولوژی، مطالعه زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی کارست، هیدروژئولوژی کارست، هیدروژئوشیمی کارست، مطالعات ژئوالکتریک در نواحی منتحب کارستی، پهنه‌بندی کارست، راهکارهای فناوری دستیابی به منابع آب کارستی غیرقابل دسترس شناسایی شده از مراحل این پژوهش هستند .

انجام این طرح پژوهشی دستاوردهایی نظیر تأمین آب شرب با کیفیت بالا در محدوده استان، جلوگیری از بهره‌برداری از این منابع ذی‌قیمت برای مصارف غیرشرب و کنترل و بهره‌برداری از آبهای ارزشمند کارستی قبل از هدررفت یا تخریب کیفیت ضمن تخلیه به مناطق کویری، کفه، شوره زار یا خروج به مناطق غیر قابل دسترس خواهد داشت .

با اجرای این طرح همچنین اهدافی نظیر ارزیابی هیدروژئولوژیکی گستره‌های کارستی، تعیین جهت‌های عمده جریان آب زیرزمینی، تعیین درجه کارستی شدن در مناطق مختلف، تعیین محل‌های عمده تخلیه آب‌خوان‌های مختلف کارستی، تعیین مقدار تغذیه سالانه در کارست‌های استان، پتانسیل‌سنجی و تعیین مقدار ذخیره آب در آبخوان‌های مختلف کارستی، تعیین محل‌های خروجی احتمالی و هدررفت آب‌های کارستی و ارائه راهکارهای کنترل و مهار آب‌های کارستی غیرقابل دسترس دنبال می‌شود.

 
 

منبع: ایسنا
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..