رییس سازمان مدیریت:

مهاجرپذیری استان یزد به ۳۸ هزار نفر رسید

62 هزار و 260 نفر طی 5 سال گذشته به این استان وارد شده اند، درحالی که در همین مدت 23 هزار و 535 نفر از این خطه مهاجرت کرده اند.

به گزارش یزدی نیوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: ۶۲ هزار و ۲۶۰ نفر طی ۵ سال گذشته به این استان وارد شده اند، درحالی که در همین مدت ۲۳ هزار و ۵۳۵ نفر از این خطه مهاجرت کرده اند.

حمیدرضا نصیری زاده با اشاره به اینکه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ استان یزد به تدریج از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود گفت: مرکز آمار در این ارتباط آمار مهاجرت استان یزد را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اعلام کرد
وی افزود: بنابر نتایج سرشماری ۱۹ هزار و ۸۸۴ نفر در داخل استان و بین شهرستان های استان محل سکونت خود را تغییر داده اند.
مدیر اجرایی سرشماری استان یزد تصریح کرد: محاسبات مهاجرفرستی و مهاجرپذیری نشان می دهد ۳۸ هزار و ۷۲۵ نفر بطور خالص از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ وارد استان یزد شده اند.
نصیری زاده بیشترین افراد مهاجر به استان را به ترتیب از استان های فارس، کرمان، اصفهان، تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با تعداد هشت هزار و ۵۵۲ ، هشت هزار و ۴۶، هفت هزار و ۶ ، پنج هزار و ۷۷۸ ، پنج هزار و ۶۸۶ و پنج هزار و ۶۸۶ نفر اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت اضافه کرد: بیشترین فراوانی مهاجرت از استان با تعداد چهار هزار و ۴۸۲، ۲ هزار و ۸۵۸، ۲هزار و ۸۰۹، ۲ هزار و ۴۸۳، یکهزار و ۹۵۲ و یکهزار و ۸۰ نفر به استان های تهران، فارس، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و هرمزگان تعلق دارد.
وی همچنین گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته ۲۹ درصد از افزایش جمعیت استان در ۵ سال گذشته مربوط به مهاجرت بوده است.
استان یزد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر جمعیت از نظر رشد جمعیت با نرخ رشد ۲.۴ درصدی در رتبه دوم کشور بعد از خراسان جنوبی قرار دارد.

ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..