کشت آزمایشی ذرت نشایی در خاتم آغاز شد

no-thumbs

معاون جهاد کشاورزی خاتم گفت: برای نخستین بار در استان یزد کشت ذرت نشایی در هزار مترمربع به صورت نمونه آزمایشی در اجرای طرح ترویجی در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش یزدی نیوزعلی اعتصام، افزود:هدف از کاشت ذرت نشایی کم آبخواه بودن آن، کوتاهی دوره رشد، گسترش یک نواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خطر سرمازدگی است.
وی در ادامه با اشاره به کاشت ذرت دانه ای و مستقیم اظهار کرد: سطح زیر کشت ذرت دانه ای ۲ هزار و ۲۸۰ هکتار و ذرت علوفه ای نیز ۲۲۰ هکتار است.
سطح زیرکشت محصول باغی شهرستان خاتم ۱۶ هزار و ۷۱۳ هکتار و سطح زیر کشت محصول زراعی ۱۶ هزار و ۵۲۶ هکتار است.
هرات مرکز شهرستان خاتم در فاصله ۲۴۰ کیلومتری جنوب یزد واقع شده است.

منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..