پنجمین همایش تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش یزد

no-thumbs

در این همایش از ۱۰۰۰بازنشسته آموزش و پرورش بین سال های ۳۳تا۳۵ آموزش و پرورش استان تجلیل شد.

به گزارش یزدی نیوزرییس هیات مدیره کانون بازنشستگان کشور در این همایش با اشاره به وجود ۸۰۰هزار بازنشسته آموزش و پرورش در کشور گفت: این میزان بیش از دو سوم جمعیت بازنشستگی کشور را تشکیل می دهد.

صافی با اشاره به اینکه این بازنشستگان علاوه بر اینکه حقوقشان برابر ی با هزینه های اجتماعی آنها نمی کند افزود: بازنشستگان نیازمند سلامت جسمی، روانی اجتماعی هستند که باید به نحو شایسته دولت به این نیازهای آنها جامه عمل بپوشاند.

وی همچنین با بیان اینکه پر کردن اوقات فراغت بخش دیگری از نیاز های این بازنشستگان را تشکیل می دهد گفت: اجرای برنامه های گردشگری و سیاحتی می تواند علاوه بر رفع مشکلات روحی روانی در پر کردن اوقات فراغت این عزیزان موثر باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..