هدیه یک دستگاه ماشین بافندگی ایتالیایی به دانشگاه یزد

به گزارش یزدی نیوزعضو هیات علمی دانشگاه یزد گفت : سازندگان ماشین آلات بافندگی از  ایتالیا یک دستگاه  ماشین بافندگی به دانشکده نساجی دانشگاه یزد هدیه کردند.

 میرجلیلی افزود:همچنین درنشستی  در موردنحوه و شرایط استفاده از این دستگاه  بافندگی  و انجام همکاریهای مشترک  بین دانشگاه  و این گروه بحث و تبادل نظر شد.

 

این ماشین  بافندگی که قرار است  اوایل سال ۲۰۱۸ تحویل دانشکده نساجی  شود . جنبه آموزشی دارد و برای   معرفی آخرین تکنولوژی ماشینهای بافنده به دانشجویان مهندسی نساجی دانشگاه هدیه  شده  است.

بخش نظردهی بسته شده است..