تلف شدن ۱۲ هزار قطعه جوجه دریک مرغداری درمروست

no-thumbs

بر اثر آتش سوزی دریک واحد مرغداری درمروست 12هزار قطعه جوجه تلف شدند .

به گزارش یزدی نیوزاین آتش سوزی در مخزن گازوئیل رخ داده وبر اثر انتشار دود به داخل مرغداری تمام جوجه ها تلف شدند.

بخش نظردهی بسته شده است..