گزارش‌های برق منطقه‌ای یزد نشان می‌دهد؛

پیش‌بینی رشد سالیانه ۱۲ درصدی پیک بار یزد تا سال ۱۴۰۰

کارشناس‌ مسئول GIS و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد از انتشار گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت برق منطقه‌ای یزد تا سال 1405 خبر داد .

به گزارش یزدی نیوز به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «نادر خانی» در این باره تصریح کرد: این گزارش شامل نتایج پیش‌بینی بار و انرژی شبکه به تفکیک شاخه‌های مصرف در بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله‌ از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ است که با روش جزء به ‌جزء انجام ‌شده است .

وی با اشاره به این ‌که شاخه‌های مصرف به ‌صورت شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی تقسیم‌بندی شده است، تصریح کرد: پیک‌ بار هر مرکز مصرف از مجموع بار این شاخه‌ها و پیک نیاز مصرف منطقه از مجموع بار مراکز مصرف با اعمال ضریب هم‌زمانی حاصل می‌شود .

خانی با بیان این‌ که گزارش برآورد بار در بازه زمانی دو ساله و با هماهنگی شرکت توانیر، به‌روزرسانی و به ‌صورت کتابچه منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: این گزارش مبنای مطالعات و برنامه‌ریزی شبکه در بخش‌های تولید، انتقال و فوق‌توزیع خواهد بود و با گزارش‌های برآورد بار شرکت توزیع برق هماهنگ است .

کارشناس‌ مسئول GIS و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد در ادامه گفت: در نتایج این گزارش، سرجمع پیک نیاز مصرف منطقه در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۱۴۳۰، ۲۲۴۰ و ۲۷۱۶ مگاوات پیش‌بینی‌شده است، اظهار کرد: متوسط رشد سالیانه در بازه‌ی زمانی ۹۵-۹۰ معادل ۸.۹ درصد بوده و در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰برابر ۱۲درصد پیش‌بینی ‌شده است .

 

بخش نظردهی بسته شده است..