نشست انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد

no-thumbs

نشست انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوزآزادمرد دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان گفت : دراین نشست هر یک از مدیران صنایع استان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص مسائل مالیاتی پرداختند.

همچنین اسدی مدیر کل امور مالیاتی  استان پیرامون تعامل هر چه بیشتر امور مالیاتی با صنعت مطالبی بیان کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..