صباغیان نماینده بافق و مهریز در مخالف با برنامه های دولت دوازدهم:

برنامه ارائه شده دولت نکات سازنده‌ای ندارد

نماینده بافق و مهریز گفت: برنامه ارائه شده از سوی وزرا با برنامه ششم توسعه تطبیقی ندارد و اگر نظارت مجلس نباشد وضع برنامه ششم هم مانند برنامه چهارم و پنجم خواهد شد.

به گزارش یزدی نیوزدر جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مخالفت با برنامه پیشنهادی دولت گفت: برنامه ارائه شده نکات مثبت ندارد. از این رو که برنامه می توانست بهتر و کارآمدتر باشد و تذکرات نمایندگان به اظهارات آقای رئیس جمهور نیز از همین رو است.

وی افزود: اصول و جهت گیری بنیادین دولت را اعلام کردید که مشی اعتدالی، واقع بینی و مبارزه با فساد از جمله این اصول است و البته اهداف مهم و آرزوی همه ملت ها از جمله ملت ایران را شامل می شود و پس از آن برنامه دولت در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ، اقتصاد، امنیت داخلی، خارجی، محیط زیست را مطرح کردید اما احساس می شود برنامه ارائه شده کمی و آرمانی است که قابل سنجش با واقعیت نیست.

صباغیان ادامه داد: با این برنامه قرار است ما به کجا برسیم، برنامه ارائه شده با برنامه ششم توسعه قابل تطبیق نیست حتی برنامه ارائه شده وزرا هم تطبیقی با برنامه ششم ندارد.

نماینده مردم بافق و مهریز گفت: با تورم نامناسب و بحران اقتصادی در کشور مواجه هستیم در این برنامه باید مشخص شود که در چهار سال آینده ما به کجا خواهیم رسید، فساد اقتصادی در چهار سال گذشته چقدر بهبود داشته و در چهار سال آینده چگونه خواهد بود، نظام بانکداری مردم را به نابودی کشانده، مشخص شود وضع بانکداری چگونه خواهد بود، وضع کارتن خواب ها و کودکان کار در چهار سال آینده چگونه خواهد بود و بدهی دولت به بانک ها چه وضعی پیدا خواهد کرد.

به گزارش مهر، این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر نظارت مجلس انجام نشود اتفاقی که برای برنامه چهارم و پنجم افتاد برای برنامه ششم هم رخ خواهد داد.

صباغیان ادامه داد: باید احزاب را تقویت کرد نه اینکه فقط نسبت به آن شعار داد، آقای روحانی باید در برنامه ارائه شده توضیح دهد که برای شفاف سازی سامانه دریافت حقوق مسئولان چه خواهد کرد، باید این سامانه راه اندازی شود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..