ایجاد ۱۸ هزارو ۵۰۰ فرصت شغلی در استان یزد

به گزارش یزدی نیوزدبیر کارگروه تخصصی استان یزدگفت : قرار است امسال ۱۸ هزارو ۵۰۰ فرصت شغلی از سوی ۲۴ دستگاه استان ایجاد شود .


ریاحی گفت : درکارگروه تخصصی اشتغال استان اولویت های ایجاد اشتغال استان در بخش های مختلف ، وضعیت تعهد ایجاد اشتغال استان ووضعیت مشاغل خانگی استان از محل اعتبارات  سال ۹۵بررسی شد.

بخش نظردهی بسته شده است..