آغازمرمت ضلع جنوبی ساختمان بقعه شاه خلیل ثانی تفت

به گزارش یزدی نیوز؛مدیرمیراث فرهنگی وصنایع دستی شهرستان تفت ازاستحکام سازی ونماچینی ضلع جنوبی بقعه شاه خلیل ثانی  تفت خبرداد.

جمالیان گفت: برای اجرای استحکام ونماسازی ضلع جنوبی این بنا ۸ میلیون تومان در نظرگرفته شده است.

وی گفت: بقعه شاه خلیل ثانی در مجموعه تاریخی امام تفت قرار گرفته است و از ساختمان آن برای موزه مردم شناسی استفاده می شود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..