اعزام جانبازان شیمیایی استان یزد به رامسر

 

۴۳نفرازجانبازان بالای ۲۵ درصدشیمیایی شهرستان های استان ومرکزیزد به اردوی رامسر اعزام شدند.

مدیرگروه اعزامی جانبازان گفت: باتوجه به اینکه جانبازان شیمیایی در دوران دفاع مقدس ازنظراعصاب  وروان دچارآسیب دیدگی شده اند دراجرای طرح ایجادروحیه و نشاط وشادابی برای جانبازان خصوصا جانبازان شیمیایی تعداد۴۳ نفرازاین عزیزان جانبازبه اردوی رامسراعزام شدند.

شایق  افزودجانبازان به مدت یک هفته ضمن بازدیدازمکان های تفریحی وسیاحتی وطبیعی استان مازندران ازبرنامه های اردویی این مکانها استفاده می کنند.

وی  هدف از این اردو راایجادروحیه نشاط و شادابی درجانبازان که در دوران دفاع مقدس جانفشانی زیادی کرده اند اعلام کرد .

بخش نظردهی بسته شده است..