همزمان با ثبت جهانی یزد:

پوشش بیمه ویژه گردشگران خارجی در یزد

پوشش بیمه‌ای برای گردشگران خارجی در نظر گرفته شده که تمام گردشگران امکان استفاده از آن را دارند.

به گزارش یزدی نیوزمدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان اینکه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد زمینه افزایش گردشگر در استان را فراهم می‌کند، گفت: در این راستا پوشش بیمه‌ای برای گردشگران خارجی در نظر گرفته شده که تمام گردشگران امکان استفاده از آن را دارند.

سیدمحمد عباس زادگان جمع خبرنگاران گفت: در صورتی که گردشگران خارجی تمایلی به درمان در ایران نداشت وسیله انتقال آنان به خارج از کشور فراهم می شود.
وی با بیان اینکه تمام هزینه های بستری و درمان گردشگران خارجی در ایران تامین می شود، افزود: ایرانیانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشند نیز می‌توانند از خدمات بیمه‌ای در نظر گرفته شده برای حوادث یا درمان استفاده کنند.
به گزارش ایرنا عباس زادگان از برنامه ریزی برای تشکیل نخستین شرکت ایمنی و کنترل ریسک در کشور خبرداد . 
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..