از امروز:

تغییر ساعت اداری در یزد

ساعت کار اداره ها و دستگاه‌های اجرایی استان در هفته جاری با اعلام استانداری یزد به دلیل گرمای هوا تغییر کرد.

به گزارش یزدی نیوزبا توجه به پیش بینی ورود یک جبهه هوای گرم به داخل کشور و افزایش نسبی دما و ضرورت کاهش مصرف انرژی، ساعت اداری همه دستگاه‌های اجرایی استان اعم از بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان های دولتی به غیر از مراکز درمانی تغییر کرد.

بر این اساس دستگاه‌های یاد شده از تاریخ هشتم مردادماه تا پایان هفته جاری، پنج‌شنبه ۱۲ مرداد کار خود را از ساعت ۰۶:۳۰ صبح آغاز می‌کنند و در ساعت ۱۴ خاتمه می‌ دهند.

مدیران دستگاه‌های اجرایی با نظارت بر اجرای صحیح این برنامه بر صرفه جویی روشنایی و کنترل وضعیت وسایل سرمایشی از یک ساعت قبل از پایان ساعت ادارای نظارت دقیق به عمل آورند.

بخش نظردهی بسته شده است..