تغییر در حوزه انتخابیه استان یزد

به گزارش یزدی نیوزنماینده مردم تفت ومیبددرمجلس شورای اسلامی ازلایحه جدیددولت درخصوص تغییرحوزه های انتخابیه به مجلس شورای اسلامی خبرداد

دکتردهقانی فیروزآبادی درنشست خبرنگاران واصحاب رسانه تفت ازاضافه شدن یک نماینده دراستان خبردادوگفت براساس این لایحه حوزه انتخابیه تفت باابرکوه وخاتم دارای یک نماینده ومیبدواشکذرونیزبافق ومهریزحوزه های جداگانه واردکان ویزدبه تنهایی دارای یک نماینده میشوند

وی افزودممکن است درموقع بررسی درمجلس این حوزه هاتغییرکند

دکتردهقانی فیروزآبادی گفت : براساس برنامه ششم مالیات برارزش افزوده بصورت متمرکزبین دهیاری هاوشهرداری هاتوزیع میشودکه نسبت به گذشته دهیاری هاازاعتبارات بیشتری برای عمران وآبادانی مناطق خودبهره مندمیشوند

وی به موقعیت کشوراشاره کردوافزودهمه جناحهای سیاسی بایدبرای پیشرفت کشوردعواهای سیاسی راکناربگذارند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی دراین نشست به نقش تاثیرگذارصداوسیمادرامورمختلف اشاره کردوبابیان اینکه مجلس شورای اسلامی دربودجه برای رفع مشکل مالی رسانه ملی مبلغ بسیارخوبی تصویب کرده و تاکنون بیسابقه بوده است اظهارامیدواری کردکه مشکلات مالی بوجودآمده این رسانه برطرف شود

وی همچنین دراین نشست به سئوالات خبرنگاران درخصوص تعامل مجلس دررای اعتمادبه وزرای پیشنهادی موضوع برجام ,سندبیست سی ونتیجه دیدارهای نماینده باوزاراومسئولان اجرایی درخصوص مشکلات حوزه انتخابیه پاسخ داد .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..