افزایش ده درصدی صدقات در تفت

به گزارش یزدی نیوزمدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تفت گفت: ازابتدای سالجاری تا کنون مبلغ شصت میلیون تومان صدقه ازصندوقات صدقات کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان تفت جمع آوری شده است. وراثی بابیان اینکه این مبلغ نسبت به مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش یافته است افزود: صدقات جمع آوری شده بین۴۲۰۰ نفر از مددجویان این کمیته توزیع می شود.

بخش نظردهی بسته شده است..