دوبرابر شدن جمعیت معتادان دردودهه گذشته درکشور

no-thumbs

آخرین ارزیابی های میدانی نشان می دهد جمعیت معتادین در دو دهه حدودا دو برابر شده و از 128میلیون نفر به 250 میلیون نفر رسیده است.

به گزارش یزدی نیوزمعاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در جلسه تکریم و معارفه مدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد با اشاره به آخرین ارزیابی های میدانی در کشور افزود : دو میلیون و۸۰۰هزار نفرمعتاد در کشور وجود دارد که ۵ درصد جمعیت ۱۵تا۶۵سال کشور را در بر می گیرد .

افشار گفت : با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و طبق برنامه ششم توسعه وهمچنین ابلاغ سیاست های کلان برنامه ششم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده باید با همکاری دستگاه های عضو ستاد در طول برنامه پنجم شاهد کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد باشیم .

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت : جمعیت معتادان در دو دهه اخیر دوبرابر شده است وماباید درراستای همین امر چند فعالیت محوری وسیاست محوری را انتخاب کرده که باید جمعیت هدف در محیط های پنج گانه خانه ومحله،مدرسه،محیط های آموزشی دانشگاه ومحیط های کاری شامل فضای اداری ونظامی وصنعتی وفضای مجازی را تحت پوشش قرار دهیم.

افشاری افزود:هدف گذاری این است که حداقل۵درصد جمعیت هدف ما توسط گروه های مردم تحت پوشش و آموزش قرار بگیرند.

در این نشست کرباسی به عنوان مدیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد معرفی و از زحمات روستایی مدیر قبلی قدردانی شد .

بخش نظردهی بسته شده است..