افتتاح ۴ طرح بهزیستی استان یزد

به گزارش یزدی نیوز؛این طرحها شامل افتتاح مرکز روزانه سالمندان، بهره برداری از پایگاه خدمات اجتماعی امام سجاد، و افتتاح دو مهد کودک در یزد است .
 برای اجرای این طرحها در مجموع افزون بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال هزینه شده است .

مدیرکل بهزیستی استان گفت :   افتتاح و بهره برداری از ۹۶ طرح سازمان بهزیستی در سطح استان ازمهمترین برنامه های این سازمان درهفته بهزیستی است و   این طرحها شامل ۳۰ طرح عمرآنی ، مراکز روزانه توانبخشی و سالمندی ،مراکزتوانبخشی جامع معلولان و مرکز تحقیقات سالمندی است .
عفتی افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع دویست میلیارد ریال که بیشتر از محل بخش خصوصی تامین و اجرا شده  سرمایه گذاری شده است .
 مدیرکل بهزیستی استان همچنین از برپایی جشن در بوستان های شهر یزد خبر داد .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..