مشاوره پیش از ازدواج آری یا نه؟

به گزارش یزدی نیوزیک روان شناس و مشاوره خانواده گفت: مشاوره پیش از ازدواج با هدف آشنایی بیشتر زوجین جهت آشنایی روان شناختی آن ها انجام می شود.

 مینا پورفرخ، روان شناس و مشاوره خانواده با بیان این که مشاوره پیش از ازدواج با هدف آشنایی بیشتر زوجین جهت آشنایی روان شناختی آنها انجام می شود، افزود: با اطلاعاتی که مشاور به عنوان شرح حال دریافت می کند همراه با آزمون های تخصصی ازدواج به بررسی خصوصیات اخلاقی و شخصیتی، خواست ها و انتظارات، باورها و عقاید، تفکر و رفتار مراجعان می پردازد.

وی ادامه داد: اطلاعات دوران کودکی و وقایع آن نیز مهم هستند و به عنوان طرحواره های سازنده باور و عقیده، لحظه اکنون را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش تسنیم به نقل از میزان، این روان شناس و مشاوره خانواده در پایان اظهار داشت: با ابراز تجربیات گذشته و اکنون، به مراجع کمک می کنیم تا در فضای حمایت کننده وهمراه با چارچوب مشخص، اگر تفاوتهایی هم وجود دارد آشنا شود و مواردی که لازم به تغییر است با یادگیری مهارت های حل مسئله و مدیریت هیجان و برقراری ارتباط موثر بتواند در برابر چالش ها با شیوه های مقابله ای سالم، تعادل زندگی را حفظ کند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..