فعالیت ۳۵۳ شورای اسلامی درروستاهای استان یزد

به گزارش یزدی نیوزنزدیک به  200 نفر از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت باشرکت درکارگاه آموزشی باوظائف خودبیشترآشنا شدند.

دراین کارگاه آموزشی معاون امور روستایی استانداری یزد از آموزش تمام اعضای جدید شوراهای اسلامی روستاهای استان خبرداد وگفت: ۳۵۳شورای اسلامی درروستاهای استان وجود دارد که درکلاسهای آموزشی درخصوص چگونگی انتخاب دهیاران مسائل مالی ودیگر وظایفشان آموزش می بینند.

بخشدارمرکزی تفت نیزدراین نشست ازتشکیل ۶۴ شورای اسلامی دربخش مرکزی با  196نفرعضودردوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستاخبرداد و گفت: سه شورای اسلامی این بخش ۵ نفره وبقیه  3 نفره هستند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..