برداشت ۴۵ تن عدس سیاه از مزارع بخش آسفیچ

به گزارش یزدی نیوزمسئول خانه ترویج شهید بهشتی آسفیچ با اشاره به کشت محصول عدس سیاه دربخش آسفیچ گفت: ۴۵تن عدس سیاه از مزارع آسفیچ برداشت می‌شود.

 هادی تیموری با اشاره به سطح زیر کشت محصول عدس در آسفیچ افزود: کشاورزان آسفیچی امسال نزدیک به ۳۰ هکتار از اراضی این بخش را به کشت محصول عدس سیاه اختصاص دادند.

وی گفت: متوسط برداشت عدس سیاه  از هر هکتار مزارع آسفیچ۱۵۰۰ کیلوگرم است که با توجه به سطح زیر کشت این محصول، امسال ۴۵ تن عدس سیاه در آسفیچ برداشت می‌شود.

 مسئول خانه ترویج شهید بهشتی آسفیچ با اشاره به اینکه برداشت عدس سیاه در آسفیچ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند،افزود: امسال در بخش آسفیچ به دلایل مختلفی شاهد کاهش میزان برداشت عدس سیاه هستیم.

 تیموری  افزود: یکی از مهمترین دلایل این موضوع، عدم بهره‌گیری از ادوات مکانیزه و مکانیکی در زمینه برداشت عدس سیاه است که به همین دلیل این برداشت به صورت کاملا دستی انجام می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه برداشت دستی سبب کاهش میزان برداشت مفید می‌شود گفت: یکی دیگر از مهمترین دلایل کاهش برداشت عدس سیاه در آسفیچ، خشک‌سالی است که در چندسال اخیر گریبان گیر مزارع آسفیچ شده است.

 

بخش نظردهی بسته شده است..