باسوادی ۹۰/۹ درصد مردم استان یزد

no-thumbs

طبق سرشماری سال 95 وضعیت باسوادی استان90/9درصد است که این میزان نسبت به سرشماری سال 90 ، 3/1 درصد رشد داشته است .

به گزارش یزدی نیوز؛معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان در  نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان با اشاره به اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ وضعیت باسوادی استان۹۰/۹درصد است گفت:  این میزان نسبت به سرشماری سال ۹۰ ، ۳/۱ درصد رشد داشته است .

امین الرعایا افزود: شناسایی و جذب بیسوادان عشایر در شهرستان ابرکوه، تجلیل از دستگاههای برتر سواد آموزی و اجرای طرح ICDL در شهرستانهای اردکان، میبد و مهریز ازدیگرفعالیت های سوادی آموزی استان درسالجاری است.

میرمحمدی استاندار در این نشست با اشاره به نقش مهم شوراهای پشتیبانی  سواد آموزی در شهرستانها  برای ریشه کنی بیسوادی گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط  باید نرخ بیسوادی دراستان به صفر برسد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..