یزد کم بارش‌ترین استان کشور

به گزارش یزدی نیوزبه لحاظ بارندگی یزد آخرین نقطه کشور است. بارندگی یزد تقریبا ۱/۱۲ دنیا و ۱/۴ کشور است.
میانگین بارندگی در دنیا ۷۵۵ ، در ایران حدود ۲۲۰ و در استان یزد حدود ۶۵میلی‌متر است.
استان یزد در فصل گرم حدود ۵۰ میلیون مترمکعب مصرف آب دارد که ۲۰ میلیون مترمکعب از این میزان مربوط به مصرف کولرهای آبی است.
آب استحصالی از منابع آب شیرین استان نسبت به سال ۸۷ نزدیک به ۵۳۵ لیتر در ثانیه کاهش یافته که این موضوع زنگ خطری برای منابع آب شیرین استان است.

دیده بانی
 

بخش نظردهی بسته شده است..