ورود دادستانی به موضوع تاخیر پروازها

به گزارش یزدی نیوزمعاون قضایی دادستان کل کشور از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پروازها خبر داد و تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.
به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است.

دیده بانی

بخش نظردهی بسته شده است..