انتصاب مسئول واحد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یزد

به گزارش یزدی نیوزاستاندار یزد با صدور حکمی «داود پاک طینت» سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری یزد را به عنوان مسئول واحد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در استان یزد منصوب کرد.
«سید محمد میرمحمدی» در بخشی از این حکم آورده است: «امید است در راستای وظایف محوله و بر اساس قوانین و مقررات موضوعه در زمینه پاسخگویی به درخواست های موضوع این قانون، تمهیدات و اقدامات لازم را مبذول فرمایید»


گفتنی است بر اساس پیشنهاد وزارت کشور مدیران روابط عمومی استانداری ها با حفظ سمت به عنوان مسئول واحد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در استان ها منصوب شده اند.

 

بخش نظردهی بسته شده است..