رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد :

دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد ارتقاء یافت

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد از ارتقاء مرکز این دانشگاه با توجه ارزیابی های صورت گرفته توسط دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خبر داد.

به گزارش یزدی نیوز، دکتر میرفخرالدینی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد در جلسه معرفی معاون پژوهشی گفت: با توجه به ارتقاء مرتبه کسب شده توسط دانشگاه، معاونت پژوهشی بصورت مستقل ایجاد گردید و با عنایت به برنامه ریزی و هدف گذاری های انجام شده، تشکیل این معاونت می تواند یک نقطه عطفی را در بحث پژوهش رقم زند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد با اشاره به مهارت محوری در دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: توجه به امر مهارت محوری در دانشگاه ها، ملزم به صرف هزینه های بالا، خرید تجهیزات جدید و انجام فعالیت های پژوهشی است که برای تقویت فعالیت در این حوزه باید درآمدزایی صورت گیرد و صحیح ترین راه درآمدزایی مراکز آموزش عالی، ارتباط با صنعت می باشد. 

وی افزود : معاونت پژوهشی می بایست  با توجه به پتانسیل های علمی و فیزیکی موجود در دانشگاه فنی و حرفه ای استان، با تبادل علم و تکنولوژی بین صنعت و دانشگاه بتواند کسب درآمد نماید که این امر مستلزم پیش افتادن ازدانش کنونی صنعت می باشد.

در ادامه این جلسه  نیز آقای دهقانی معاون پژوهشی دانشگاه به شرح برنامه های خود در این معاونت پرداختند. 

بخش نظردهی بسته شده است..