نتایج نخستین روز مسابقات قرآنی یزد اعلام شد

هیئت داوران مرحله شهرستانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم یزد نتایج روز اول رقابت های رشته حفظ قرآن کریم در شهرستان یزد را در بخش برادران و خواهران اعلام کرد.

 هیئت داوران مرحله شهرستانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم یزد نتایج روز اول رقابت های رشته حفظ قرآن کریم در شهرستان یزد در بخش برادران و خواهران را به شرح ذیل اعلام کرد:

در بخش برادران:

حفظ کل :

امیر حسین عطار زاده با امتیاز ۱۶۵.۴۱ نفر اول و  حجت الاسلام مجید رفیعی با امتیاز ۱۵۸.۷۵ نفر دوم

حفظ ۲۰ جزء :

مجتبی محسنی زاده با امتیاز ۱۴۴.۲۵ نفر اول ، احمد ظاهر دناک با امتیاز ۱۲۵.۱۲ نفر دوم ،امیر میرجلیلی با امتیاز ۱۶۱.۲۵ نفر سوم

حفظ ۱۰ جزء :

منصور گل محمدی با امتیاز ۱۸۵ نفر اول ، داوود شیشه بری با امتیاز ۱۵۷.۷۵ نفر دوم ، حجت الاسلام مرتضی نصیری با امتیاز ۱۴۹.۸۷ نفر سوم

حفظ ۵ جزء :

مهدی جعفری با امتیاز ۱۶۳.۸۷ نفر اول ، محمد علی سلطانی با امتیاز ۱۵۳.۶۲ نفر دوم و محمد برخوردار با امتیاز ۱۴۱.۳۷ نفر سوم

در بخش خواهران:

حفظ ۲۰ جزء :

بتول حیدری با امتیاز ۱۷۰.۲۵ نفر اول ، زکیه برزگر با امتیاز ۱۶۸ نفر دوم ،اکرم کریمی با امتیاز ۱۶۶.۲۵ نفر سوم

حفظ ۵ جزء :

راضیه خواجه مهریزی با امتیاز ۱۶۴.۷۵ نفر اول ، فاطمه دهقان نیری با امتیاز ۱۶۲.۵ نفر دوم  و مریم آسایش با امتیاز ۱۵۷.۳۷ نفر سوم

حوزه نیوز

 

بخش نظردهی بسته شده است..