ارائه خدمات هوشمند در تامین اجتماعی استان یزد

به گزارش یزدی نیوزمعاون امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان یزد گفت: افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در آینده نزدیک با ارائه کارت هوشمند از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.

محمد تشکری  افزود:در ۲۳ استان کشور کارهای زیرساختی ارائه خدمات هوشمند فراهم شده واستان  یزد سومین استان است که برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است.

معاون امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان یزد همچنین از ارائه خدمات به صورت غیرحضوری خبر داد و خاطرنشان  کرد: هم اینک سرویس مکانیزه خدمات درمانی در مراکز ملکی میسر شده و دیگر نیاز به دفترچه کاغذی نیست وهر فرد می تواند به صورت آنلاین با وارد کردن کد ملی به مجموعه ملکی وارد شود و خدمات ویزیت و دارو بگیرد.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..