کلنگ سالن ورزشی شهداء حجت آباد به زمین زده شد

no-thumbs

کلنگ سالن ورزشی شهداء حجت آباد به زمین زده شد.

به گزارش یزدی نیوزاین سالن ورزشی در زیربنای ۲هزارمترمربع صدرصد خیری ساخته می شود.

احداث این سالن ورزش را که یک میلیارد تومان برآورد شده است؛ حاج غلامرضا رنجبر از خیران نیک اندیش روستای حجت آباد برعهده گرفته است .

این سالن ورزشی قرار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد .

بخش نظردهی بسته شده است..