طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال در میبد

no-thumbs

سوء تغذیه کودکان یکی از مشکلاتی است که بسیاری از مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر با آن روبرو هستند. کمیته امداد زمینه لازم برای مشارکت مردم نیکوکار در امر کمک به رفع سوء تغذیه کودکان کمتر از شش سال را با شرکت در طرح «همسفره» فراهم کرده است.

به گزارش یزدی نیوزبرای حق بیمه تامین اجتماعی ۲۳۵ نفر از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال شهرستان میبد دو میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریال در سال گذشته پرداخت شده است.


مدیر کمیته امداد شهرستان میبد با اشاره به مجموعه فعالیت های حمایتی این نهاد، توجه به  بیمه و درمان مددجویان، رسیدگی به امر بهداشت و درمان جامعه تحت حمایت را اقدامی موثر و ضروری عنوان کرد.

حسین زین الدینی، مدیر کمیته امداد شهرستان میبد با بیان اینکه بیش از۸۳۷ میلیون ریال به منظور کمک برای رفع سوء تغذیه کودکان کمتر از شش سال تحت پوشش این نهاد هزینه شده است، گفت: یکی دیگر از رویکردهای حمایتی کمیته امداد ارائه خدمات درمانی و پرداخت کمک‌ هزینه‌های درمان مددجویان است.

بخش نظردهی بسته شده است..