رونمایی از چارت سازمانی شهرداری یزد

no-thumbs

ساختار سازمانی شهرداری یزد در جلسه شورای مدیران و در حضور معاونین، مدیران مناطق، رؤسای سازمانها و مدیران ستادی، توسط شهردار یزد رونمایی شد.

به گزارش یزدی نیوزچارت سازمانی شهرداری یزد و سازمانهای وابسته آن بر اساس بخشنامه ۱۹۲۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ مورد بازبینی قرار گرفت و پروسه تدوین چارت تشکیلاتی پس از احصاء فرایندها و کارسنجی های صورت گرفته در کلیه واحد های شهرداری و با در نظر گرفتن فعالیتهای قابل توسعه و فعالیتهای جدید قابل انجام در دوایر مختلف صورت گرفته است.

شایان ذکر است چارت تفصیلی شهرداری یزد و سازمانهای وابسته آن در مجموع دارای ۱۴۶۵ پست سازمانی میباشد که از این تعداد ۶۳۴ پست متعلق به شهرداری مرکز و مناطق شهرداری بوده و باقیمانده پستها به ترتیب :

۶۹ پست سازمانی متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، ۶۷ پست سازمانی متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، ۲۹ پست مربوط به سازمان مدیریت آرامستانها، ۳۹ پست متعلق به سازمان مدیریت پسماند، ۶۰ پست متعلق به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، ۵۷ پست سازمانی مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۵۸ پست سازمانی متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ۲۹ پست مربوط به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، ۳۹ پست متعلق به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و ۳۸۴ پست سازمانی متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می­ باشد.

چارت تفصیلی سابق شهرداری یزد مصوب سال ۱۳۸۸ و دارای ۳۲۹ پست سازمانی بود که با اضافه شدن فعالیتهای جدید، منطقه چهار، منطقه بافت تاریخی و همچنین ایجاد دو ناحیه با پستهای مناسب در جهت نیل به هدف منطقه محوری و استقرار نیروهای اجرایی و نظارتی در مناطق و تبدیل ستاد مرکزی شهرداری به محور اصلی سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم­های کنترلی به ۶۳۴ پست سازمانی افزایش یافته است که از این تعداد ۲۸۰ پست مربوط به شهرداری مرکز و ۳۵۴ پست سازمانی در مناطق پنجگانه شهرداری یزد شکل گرفته است.

شهردار انلاین 

  

بخش نظردهی بسته شده است..