طی نشستی با امام جمعه یزدعنوان شد:

یزد کم بارش ترین استان کشور

یزد کم بارش ترین استان کشور است و براساس آمار 29 ساله متوسط بارش استان یزد 100 میلیمتر وبراساس آمار 20 ساله متوسط بارش استان 89 میلیمتر بوده است.

به گزارش یزدی نیوزآیت الله ناصری امام جمعه یزد طی نشستی که باحضور مدیران صنعت آب استان برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی درمصرف آب  گفت: مسئله آب یک مسئله حیاتی است وزندگی بشر بستگی به آب دارد و آب یکی از معجزات خلقت می باشد که باید در مصرف و هم در حفظ این مایه حیاتی تلاش نماییم.

نماینده ولی فقیه در جمع مسئولین صنعت آب استان یزد با بیان این مطلب که برای تأمین آب استان باید از منابع آب جدید کمک بگیریم افزود: برای تأمین آب استان باید از خارج حوضه آب به استان منتقل نماییم،حال به صورت خط دوم انتقال آب یا از منابعی همچون دریا ، به هرصورت کار باید جدی پیگیری شود و بیش از پیش برنامه ریزی و تلاش نمود وتأکید براین است که خط اول انتقال آب باید در کنار خط دوم انتقال آب به یزد حفظ شود .

 

وی گفت: گذشتگان برای استحصال آب مشکلات زیادی راتحمل کرده و برای آن تدابیری داشته اند که حفر قنات یکی از این راه کارها بوده است و اکنون ماباید بااستفاده از تجربیات گذشتگان ، تدابیر لازم برای چگونگی مصرف و استحصال آب را الگوبرداری نماییم، هرچند نوع مصرف متفاوت و میزان مصرف در این دوران افزایش یافته است.

 

امام جمعه یزد اشاره کرد: گذشتگان درختان و باغات خودرا حفظ می کردند چرا که در بارش باران بسیار مؤثر بوده است .

 

آیت الله ناصری افزود: باید تدابیری اندیشید که در کنار کشاورزی مصرف آب کنترل و آب هایی که قابل مصرف نیست را به آب قابل مصرف تبدیل نمود.

 


آیت الله ناصری گفت: در استقرار صنایع باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد اول اینکه آلاینده نباشند و دوم از صنایع کم آبخواه و اشتغال زا باشند واین موارد باید هم دراستان یزد و هم دراستانهای مجاور رعایتشود

 

وی افزود: باید تدبیری نمود که کشاورزی و صنایع تعطیل نشود و باارائه راه کارهای مناسب کشاورزی و صنایع به حیات خود ادامه دهند و صنایع باید از سیستم باز چرخانی و کشاورزان هم از روشهای آبیاری نوین استفاده کنندو ما باید راه کارهائی داشته باشیم تا از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نمائیم.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه وامام جمعه یزد با تشریح وضعیت منابع آبی و میزان بارندگی در استان یزد گفت: یزد کم بارش ترین استان کشور است و براساس آمار ۲۹ ساله متوسط بارش استان یزد ۱۰۰ میلیمتر وبراساس آمار ۲۰ ساله متوسط بارش استان ۸۹ میلیمتر بوده و ۱۱ درصد کاهش داشته، همچنین درسال آبی ۹۶-۹۵ میزان بارش شهر یزد ۳۳ میلیمتر بوده که نسبت به دوره آماری با ۴۸ درصد کاهش روبرو بوده است.

 

محمدمهدی جوادیان زاده افزود: میزان بارش های سال آبی جاری نسبت به میانگین دراز مدت ۱۸ درصد کاهش داشته است و میزان رواناب با ۳۰ درصد کاهش ،منابع آب را تحت تأثیر قرارداده اند.

 

وی گفت: میزان کسری حجم مخزن در کل استان یزد ۲۵۰ میلیون متر مکعب می باشد یعنی به طور متوسط سالیانه ۵۰ سانتی متر افت سطح آب زیرزمینی گزارش شده است.

 

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..