طی یک آمار:

یزد در صدر استان های کشور به لحاظ حوادث رانندگی

براساس آماری که دریکی از کانال های خبری استان درفضای مجازی منتشرشده استان یزد در شاخص مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری درسال 94 درصدر استان های کشور قرارگرفته است .

به گزارش یزدی نیوزبرهمین اساس استان یزد به لحاظ مصدومیت ناشی از تصادفات درون شهری هم درجایگاه دوم  کشورقرار گرفته است .

این آمار درحالی است که رئیس پلیس راهور استان یزد   اخیرا اعلام کرده است بانصب دوربین های ترافیکی یزد درجایگاه دوم کاهش آسیب های حوادث رانندگی قرارگرفته است.

وی درپاسخ به اینکه دوربین ثبت تخلفات چقدردرکاهش تصادفات موثر بوده گفت :دربحث تصادفات درون شهری استان یزد درسال ۹۲و۹۳ دارای بیشترین تصادفات بوده است.

سرهنگ جمشیدی افزود: درسال ۹۴ میزان تصادفات ۸ درصدکاهش تصادفات فوتی  داشته است ودرسال ۹۵ دارای ۲۳ درصدکاهش تصادفات ورتبه دوم کاهش تصادفات فوتی کشوررادارابوده ایم ورتبه دوم کاهش تصادفات فوتی ورتبه اول تصادفات جرحی راداشته ایم وما این آمار راتایید نمی کنیم براساس سال ۹۵ رتبه دوم کاهش تصادفات کشوری راداشته ایم.

وی خاطرنشان کردبانصب دوربین ها و اقدامات فرهنگی وپارک ترافیک   ما شاهد کاهش آمارتصادفات بوده ایم و درسال ۹۳ما۳۸ درصد تصادف کامیون باعابریا موتورسیکلت راداشته ایم.

بخش نظردهی بسته شده است..