نتایج یک نظر سنجی:

یزدی ها،خوشنامترین مردم کشور به لحاظ آرامش و عدم درگیری

یزد در صدر استان های کشور به لحاظ پایین بودن میزان نزاع و درگیری قرار دارد.

به گزارش یزدی نیوزنتایج نظرسنجی اخیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران  نشان می دهد  یزد در صدر استان های کشور به لحاظ پایین بودن میزان نزاع و درگیری قرار دارد.

آمارهای سازمان پزشکی قانونی استان یزد هم حاکی از آن است  که میزان نزاع و درگیری در استان یزد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است.

معاون فرهنگی دادگستری استان در مورد اهمیت این نظرسنجی گفته این خوشنامی مردم یزد در سراسر کشور،یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای استان یزداست.

عرشیان افزود: درگوشه وکنار کشور یزدی ها را بعنوان افراد باصداقت پرتلاش وامانت دار می شناسندویزد شهری است  که باعنوان شهر قنات، قنوت وقناعت شناخته می شوددواین یک عنوان جهانی برای یزد ومردمان دیار دارالعباده است.

وی خاطرنشان کرد:اما مهاجرت های سالیان اخیر به یزد  وتهاجمات فرهنگی موجب تغییراتی درچهره خلق وخویی  افراد دریزد شده اما درعین حال یزد یها دنبال وصول مطالبات انسانی وبندگی خداهستندواین باعث آرامش ودلگرمی آنها می شودومردم یزد نسبت به خیلی موارد متمایز قلمداد می شوند.تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..