جمع آوری بیش از ۵۶۰میلیون تومان زکات در بافق

به گزارش یزدی نیوزرئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق  گفت : در یک سال گذشته تا کنون بیش از  565میلیون تومان زکات جمع آوری شده که از این مبلغ  35میلیون تومان زکات واجب ومابقی زکات مستحبی و عام المنفعه بوده است.

سید رضا هاشم پور افزود: زکات جمع آوری شده برای رفع نیاز محرومان شهرستان ،جهت جهیزیه ،امور معیشتی،درمانی،فرهنگی و افرادی که احساس نیاز می کردند هزینه شده است.

هاشم پور با اشاره به اینکه تا کنون ۱۸۰نهال درخت در شهرستان پاک کوبی شده است تصریح کرد:ثمره این درختان جهت  کمک به نیازمندان به کمیته امداد داده می شود.

بخش نظردهی بسته شده است..