یزد پایه گذار صنعت بلدرچین در کشور

no-thumbs

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت :بلدرچین تولیدی استان به تمام نقاط کشور صادرمی شود.

به گزارش یزدی نیوزسلیم  با بیان اینکه در حال حاضر تولید۷۰ درصد گوشت و تخم بلدرچین کشوردر استان یزد صورت می گیرد گفت: در این راستا ۱۵ واحد صنعتی  دراستان مشغول به فعالیت هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان  گفت : در سال ۹۵ ظرفیت تولید این پرنده به ۲۲۰۰۰۰۰ قطعه با بیش از ۳ هزار تن گوشت و ۷۰ تن تخم آن رسید.

وی رشد سریع، میزان تخمگذاری مناسب و پائین بودن چربی و کلسترول گوشت بلدرچین را از خصوصیات منحصر به فرد این پرنده دانست و افزود: کیفیت عالی محصولات تولیدی استان و ویژکی های گوشت ان، پرورش بلدرچین را به صنعتی سوداور تبدیل کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : استان یزد ازاستان های  پیشتاز در صنعت پرورش بلدرچین کشوراست  و از استانهای توانمند در ارائه خدمات فنی و مشاوره ای، تهیه طرح ها و پروژه های صنعتی پرورش بلدرچین در کشوراست .

بخش نظردهی بسته شده است..