گزارشی تحلیلی:

وزن ناچیز حزب های اصلاح طلب یزدی دررای آوری در انتخابات ها

شاید همه مردم مطلع نباشند که در این دوره از انتخابات شورای شهر، احزاب اصلاح طلب یزدی در کنار هم جمع شدند و شورای هماهنگی اصلاح طلبان را تشکیل دادند.

به گزارش یزدی نیوزبه دلیل اختلافات بر سر تدوین لیست و اینکه چه کسانی در لیست باشند مجبور به وساطت بزرگان و شخصیت های یزدی شدند و بعد از حکمیت این افراد، شورای اصلاح طلبان بیانیه داد که هیچ لیستی ندارد و از هیچ لیستی حمایت نمی کند.
شخصیت های بزرگ و اصلاح طلب یزدی نیز دست به کار شدند و لیستی به نام لیست اصلاحات تکرار امید تدوین کردند و برای نخستین بار در انتخابات شوراها بیش از ۵۵ درصد از کرسی های شورای شهر یزد را از آن خود کرد.
این درحالی است که برخی احزاب عضو شورا در ایام تبلیغات به روش های مختلف  کوشیدند علیه لیست مذکور فعالیت کنند ولی مردم اهمیتی ندادند.
به بیان دیگر می توان گفت رای به دست آمده از انتخابات به اصلاح طلب ها از سبد و پایگاه اجتماعی این احزاب نبوده است.
نتیجه انتخابات نشان داد موفقیت های جریان اصلاح طلب در استان یزد تاکنون پیش از آنکه مدیون احزاب و اعضایش باشد مدیون اهمیت و توجه مردم به جریان اصلاح طلبی و شخصیت های کشوری آن است و حزب و گروه و شورای مذکور بیشتر از این کاراز، لقمه نانی نصیب خود می کرده اند.
بی شک نتیجه رخ داده وزن و پایگاه اجتماعی احزاب و برخی اشخاص مدعی را برای همه روشن کرد و در تصمیمات آتی به ادازه وزنشان تاثیرگذار خواهند بود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..