با اعلام رسمی:

تعداد آراء ۵۰ نفر اول نامزدهای شورای اسلامی شهر یزد

اسامی نهایی 50 نفر اول شورای اسلامی شهر یزد از سوی ستاد انتخابات این شهرستان اعلام شد.

به گزارش یزدی نیوزبه دنبال اعلام رسمی اسامی نهایی ۵۰ نفر اول شورای اسلامی شهر یزد از سوی ستاد انتخابات این شهرستان منتخبین مردم به شرح زیر معرفی شدند.

غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای ۳۴۴۷۵ رای

الهه جورابی نام پدر محمد دارای ۳۲۹۳۶ رای

ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای ۲۹۵۹۹ رای

مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای ۲۶۷۳۴ رای

محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای ۲۴۶۹۶ رای

حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای ۲۳۲۷۹ رای

سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای ۲۱۷۱۷ رای

محسن ابوترابی نام پدر حسن دارای ۲۱۳۰۷ رای

مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای ۲۰۰۸۷ رای

سیدحسین آزادی نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای ۱۹۶۰۸ رای

سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای ۱۹۰۷۵ رای

سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای ۱۹۰۵۸ رای

فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای ۱۷۰۶۲ رای

سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای ۱۶۸۹۸ رای

عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای ۱۶۱۰۳ رای

سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای ۱۵۰۳۸ رای

محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۴۷۱۰ رای

امیرحسین رادمنش نام پدر حسن دارای ۱۴۶۴۷ رای

محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای ۱۴۵۵۳ رای

حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای ۱۴۳۲۸ رای

فخرالسادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای ۱۴۱۱۶ رای

حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای ۱۳۵۱۱ رای

ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای ۱۲۹۶۱ رای

محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای ۱۲۸۸۷ رای

علیرضا پورسلمانی نام پدر امیر دارای ۱۲۵۱۴ رای

عباس ملازینلی نام پدر علی دارای ۱۲۱۶۸ رای

سیده حمیده وزیری نام پدر سیدمحمدحسین دارای ۱۱۷۲۵ رای

محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای ۱۱۶۶۷ رای

الهه اسلامی نام پدر حسین علی دارای ۱۰۹۷۹ رای

ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای ۱۰۲۰۸ رای

سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای ۹۳۶۵ رای

احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای ۹۳۱۵ رای

حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای ۹۰۵۳ رای

عباس استادی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای ۹۰۴۱ رای

مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای ۸۷۸۸ رای

سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای ۸۷۸۶ رای

محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای ۸۶۹۱ رای

محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای ۸۳۷۸ رای

مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای ۸۳۶۴ رای

محمد فقیه خراسانی نام پدر حسین دارای ۸۰۹۵ رای

غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای ۸۰۱۹ رای

سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای ۷۹۶۱ رای

مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای ۷۹۱۹ رای

اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای ۷۷۲۹ رای

علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای ۷۷۰۷ رای

رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای ۷۵۹۰ رای

سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای ۷۵۱۰ رای

سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای ۷۴۶۷ رای

حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای ۷۱۷۸ رای

یدالله راحمی نام پدر حسین دارای ۷۱۰۹ رای

منبع: ایسنا
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..