روزهای سخت در انتظار حسن روحانی

 

امیرترقی نژاد/تابناک

۱.حسن روحانی برای دومین بار منتخب مردم ایران در پست ریاست جمهوری شد.او حالا به پشتوانه رای مردمی باید سخت تلاش کند تا در قامت  ریاست جمهور پاسخگوی منتقدان خود باشد.روحانی نیک می داتند که شرایط دوره کنونی در شرایط به مراتب سخت تر از دوره قبل است.حالا یک اقلیت قدرتمند با اشراف و ذره بینی دقیق تر بدنبال فعالیت های این دوره حسن روحانی است.

۲.حسن روحانی نیک می داند که این دوره یک دوره آزمون و خطا نیست.مناظره های انتخاباتی نشان دادکه چگونه این اقلیت قدرتمند به بواسطه برخی اطلاعات ناقص می تواند فعالیت های دولت تدبیر را زیر سوال ببرد.بنابراین باید سخت تلاش کرد که ابهامات و فعالیت های دولت روحانی در راستای مردم بسیار شفاف تر از گذشته باشد و همچون بی پروا در مناظره های انتخاباتی تغییرات مدنظر را بسرعت بیشتری اعمال نماید.

۳.مردم دوباره به روحانی اعتماد کردند که او این بار بتواند محکم تر در راستای مطالبات مردمی قدم جدی تری را بردارد.اوباید چنان درراستای شعار و وعده های داده شده مسیر خود را انتخاب کند که مبادا دوباره جو محافظه کاری او را احاطه کند.بدون هیچ رودربایستی مردم انتظار دارندکه سرعت تغییرات از همه ابعادی که در گذشته باکندی خاصی حرکت کرداین بار رنگ سرعت بیشتری به خود بگیرد.

۴.بعضی دولتمردان روحانی نشان داده اند که همراه و همفکر او نیستند و قرار نیست در راستای خط مش او حرکت کنند.اینکه چرا روحانی با این افراد مماشات زیادی داردسخت ذهن افکار عمومی را به خود پیچیده است، اما او باید بداند که این بار انتظارهوادارانش جدی تر از گذشته است و نمی توان مثل قبل صبر و صبوری کرد.روحانی باید جدی تر از گذشته وارد صحنه شود و در چینش افراد درمناصب مهم دولتی دقت بیشتر را خرج کند.

۵.بی شک انتقاد زیادی نیزازسوی هواداران روحانی به تیم  وکابینه او وارد است و اینجاست که باید با دقت عمل بیشتری از سوی شخص حسن روحانی هزینه شود.این چینش سخت برای روحانی می تواند در سرخوردگی و یا امید مردمی و هوادارانی که به امید بسته اند بسیار موثر باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..