شورا یک شغل نیست تعهد است

 

مشکل این است گاهی با چشمان بسته، نامستعد را به جای مستعد برمی گزینیم و کسانی که توانایی خدمت را ندارند انتخاب می نماییم.شورای شهر محل آزمون و خطا نبوده و جایی برای اشتغال نیست، شورای شهر محلی برای کارآموزی و هزینه کردن از جیب شهروندان نیست. برای تصدی این مسئولیت سنگین، افرادی که تقوا، درستکاری و امانت داری شان برای مردم روشن است و شهر را با تمام ویژگی های فرهنگی اش می شناسد و اهل جاروجنجال و دروغ پراکنی نیستند و برای کسب درآمد و تحصیل مال به میدان نیامده اند، اهل حلم و تدبیرند و کارجمعی کردن بلدند، انتقاد پذیرند، شجاعت لازم برای دفاع از منافع شهر را دارند و توان رایزنی و همکاری با مجموعه مدیریت شهری را دارند می توانند یکی از معیارهای انتخاب من و تو باشد تا با هم ما شویم. داوطلب عضویت در شورای شهر باید از شهر و شهرداری و شهروند و شهروندی، تعاریف استاندارد داشته باشد و قالب ها و محتواها را بشناسد و بداند مقصد کجاست …..
بیاییم این بار با انتخاب افرادی متعهد و متخصص، گامی مهم در رسیدن به این مقصد برداریم.

مرتضی عبدالرضازاده

بخش نظردهی بسته شده است..