فضاهای عمومی یزد نیازمند ساماندهی

به گزارش یزدی نیوزعضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد با اشاره به اینکه فضاهای عمومی یزد نیازمند ساماندهی است، گفت: این امر از اصلی‌ترین برنامه های شورای شهر است.

محسن عباسی هرفته با بیان اینکه رونق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سه هدف مشخصی است که از یکدیگر جدا نیستند و باید در شورای برای آنها برنامه ریزی و سیاستگذاری شود، اظهار داشت: شهرهای موفق دنیا با رشد این سه گانه به موفقیت رسیده اند و باید برنامه شهرهای موفق را مورد بررسی قرار دهیم و از نقاط مثبت آنها استفاده کنیم.

وی افزود: رونق اقتصادی بر پایه شهری رشد یافته، سالم و شاد، شعار و رویکرد اصلی است که در برنامه های خود دنبال می کنم که این برنامه ها در شش دسته مختلف مختلف نوشته شده و کاملا با یکدیگر مرتبط هستند.

عباسی هرفته عنوان کرد: این برنامه ها باید در قالب یک مجموعه تحقق پیدا کند زیرا شهر یک مجموعه به هم پیوسته است و تقویت یک برنامه و رویکرد، تقویت سایر برنامه ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، حوزه اداری و مدیریتی، حوزه اقتصادی، حوزه فرهنگی، حوزه اجتماعی، حوزه عمرانی و حوزه زیست محیطی را شش تقسیم بندی اصلی برنامه های خود اعلام کرد.

ساختار مدیریتی شهر یزد باید اصلاح شود

وی افزود: در حوزه مدیریتی، اصلاح ساختار مدیریتی شهر، اصلاح فساد سیستم، مبارزه با بروکراسی و فساد مالی در شهر و شهرداری و توزیع متوازن خدمات در سطح شهر از اصلی‌ترین برنامه‌هایی است که پیگیر آن خواهیم شد.

محسنی هرفته خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز افزایش درآمدهای شهرداری با جذب سرمایه‌ها و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران داخل و خارج استان با بسترسازی مناسب و بسترسازی برای افزایش اشتغال جوانان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی، کمک به معرفی یزد به عنوان یک گنجینه فرهنگ و تمدن ایران در سطح ملی و بین المللی، توجه ویژه به معماری و شهرسازی در یزد و کمک به بهبود وضعیت ساخت و ساز در مقیاس مختلف در شهر، حفاظت و رونق بخشی میراث فرهنگی ملموس نظیر بافت تاریخی، بافته‌ها، شیرینی‌جات و … همچنین میراث ناملومس نظیر لهجه، آداب و رسوم و … یزد از برنامه‌هایی است که در حوزه فرهنگی دنبال خواهد شد.

ثبت جهانی شهر تاریخی یزد را پیگیری می کنیم

وی، پیگیری ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، فرهنگ سازی برای رونق استفاده از حمل و نقل عمومی و توسعه گردشگری را نیز از جمله برنامه های حائز اهمیت در حوزه فرهنگی برشمرد.

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد با اشاره به برنامه‌های قابل ارائه در حوزه اجتماعی بیان کرد: در این حوزه موارد مهمی همچون بازتعریف و توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها و اماکن فرهنگی، افزایش اماکن رفاهی، تفریحی و ورزشی، توجه ویژه به نیازهای اجتماعی زنان، جوانان و بازنشستگان، توسعه کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر، برنامه جدی برای کاهش نرخ بزهکاری و اعتیاد، کنترل نرخ مهاجرت و مدیریت مهاجرت و تقویت بنیان های اجتماعی و سنتی شهر مانند هیئت های مذهبی، هیئت امناهای مراکز مذهبی، عمومی و … دنبال خواهد شد.

عباسی هرفته یادآور شد: پیگیری مسئله جدی بحران کم آبی، پیگیری مشکل آلودگی هوای شهر، مدیریت نحوه بهره برداری از منابع خاکی و معدنی شهر نیز در حوزه زیست محیطی دنبال خواهد شد.

قانونمداری و انضباط بخشی در پروژه های بزرگ و تاثیرگذار نظیر خیابان قیام باید مورد توجه باشد

وی، یکی از مهمترین و موثرترین اقداماتی که در حوزه شهری حائز اهمیت است را حوزه عمرانی دانست و اظهار داشت: در این بخش انضباط بخشی و قانون مداری در پروژه های بزرگ و تاثیرگذار شهر نظیر خیابان قیام، میدان امیرچخماق و …، برقراری انضباط در فعالیتهای عمرانی شهر نظیر حفاری‌ها، روکش آسفالت و …، ساماندهی فضاهای عمومی، کاهش آشفتگی‌های بصری و منظری شهر و افزایش سرزندگی فضاهای شهری برنامه ریزی شده است.

عباسی هرفته یادآور شد: پیاده محوری، تسهیل امکان پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر و خدمات جانبی مورد نیاز آن، حفظ، ارتقاء و توسعه فضای سبز شهری و اهتمام ویژه نسبت به حفظ باغات کهن شهر، توجه ویژه به مسائل بافت قدیم و ارتقای سطح و کیفیت زندگی و سکونت و … نیز در این بخش دنبال می شود.

منبع: مهر
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..