هفتمین جشنواره استانی جابربن حیان در یزد

no-thumbs

هفتمین جشنواره استانی جابربن حیان در یزدبرگزار شد.

به گزارش یزدی نیوزدبیر برگزاری مسابقه گفت : بیش از ۵۰ هزار دانش آموزمقطع ابتدایی در این جشنواره شرکت کردند.

رادمنش افزود:۱۵۲ کار برتر علمی و پژوهشی دانش آموزان سراسر استان به این جشنواره فرستاده شده است و در پایان این جشنواره ۵ کار علمی و پژوهشی برترانتخاب و به مرحله کشوری که  مردادماه سالجاری در مشهدبرگزار شودفرستاده  می شود.

افزایش دانش ، رشد خلاقیت ومشارکت گروهی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

بخش نظردهی بسته شده است..