مردم آگاه, شورای شهری کارآمدتر

مریم موسوی/تابناک

با نگاهی به وضعیت فعلی فضای شهری یزد وشرایط و پتانسیل هایی که در این کهن شهر زیبا وجود دارد و همچنین با علم به اینکه یزد می تواند با مدیریت شهری هوشمندانه تر, بهتر از اینها باشد؛ لازم است که همه شهروندان برای انتخاب اعضای شورای شهری کارآمدتر بسیج شده و با آگاهی و مطالعه نسبت به برنامه کاندیداها دست به انتخاب بهترین ها بزنند.

شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهرهاست,که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می شوند.وظیفه اصلی اعضای شورای شهر, انتخاب شهردار,تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.البته وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به اینها محدود نشده و در ۳۴ماده و۹ تبصره موجود می باشد که در آن توجه به مسائل اجتماعی,فرهنگی,آموزشی,بهداشتی,اقتصادی,رفاهی,عمرانی و…. و از جمله  تشویق مردم درخصوص مشارکت در همه ی امور ذکر شده,وجود دارد.

این ۳۴ماده و تبصره ها  در موارد و مسائل مختلفی است که به دلیل طولانی شدن بحث,لازم به پرداختن به همه این مسائل نبوده و برای اطلاع بیشتر در رسانه های مختلف در دسترس عموم می باشد؛ اما یکی ازبندهای مهم وظایف شوراها که به نظر می رسد نیاز به توجه بیشتری دارد: «برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی,اقتصادی,عمرانی,فرهنگی,آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط» می باشدکه سنخیت بیشتری نیز با نام شورا دارد. برطبق فرهنگ فارسی معین شورا(شوری) به معنای مشورت و یا هیئتی است که برای مشورت کردن جمع می شوند.

اعضای منتخب شورای شهر هرچند که امید است در رشته های مختلف فرهنگی, عمرانی,اقتصادی و… دارای تحصیلات و تخصص باشند؛ امااین نکته را باید در نظر داشت که همگان, همه چیز را نمی دانند و اعضای شورای شهری می توانند موفق ترو کارآمد تر باشند که به غیر از جمع شورایی خود از تخصص و دانش دیگر افراد در سطح شهر واز بین همین مردمی که آنها را انتخاب نموده اند نیز مشورت و مشارکت گرفته و بر اساس بند ذکر شده ی وظایف شوراها نظرات و پیشنهادات بیشتر,متنوع تر و کارشناسانه تری را در تصمیم گیری های خود دخیل نمایند.

بخش نظردهی بسته شده است..